Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing: De Algemene Vervoerscondities 2002 (avc 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in het geval van grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg in aanvulling op het cmr-verdrag.
Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

U kunt de volledige versie van de Algemene Vervoerscondities 2002 (avc 2002) bekijken door op het boek te klikken.

 

TOP